Anh Hùng Thời Chiến - The Wild Bunch
Release Date:
Description:
Cuối thời nhà Đường, Trung Hoa chia năm xẻ bảy, quần hùng tứ phương trỗi dậy trong đó thế lực mạnh nhất có Lý Khắc Dụng và Chu Ôn. 
 
 
Lý Khắc Dụng vốn là tâm địa hiểm độc vì muốn triệt hạ Chu Ôn thống nhất thiên hạ mà lợi dụng con gái mình là công chúa Vân La chiêu dụ 13 vị cao thủ võ lâm vô cùng thiện chiến, giang hồ gọi họ là “Thập tam thái bảo”. 
 
 
Nhờ có “Thập tam thái bảo” mà Khắc Dụng như hổ mọc thêm cánh nhưng đồng thời cũng gặp phải nội bộ rối ren. Liệu rằng ông có thể thành công thống nhất thiên hạ?
 
 
Phim có sự tham gia của các diễn viên: Huỳnh Nhật Hoa, Thang Trấn Nghiệp, Trần Ngọc Liên, Tần Bái, Lưu Triệu Minh, Lý Lâm Lâm, Đổng Vỹ, Huệ Thiên Tứ, Huỳnh Mạn Ngưng...
See more